Våre rengjøringsmidler

Mange ting skjer på hoteller, skjult fra offentligheten.

Ecorooms kontinuerlig overvåker utviklingen av moderne teknologi for beskyttelse av miljøet i hele verden.

Ecorooms bruker kun produkter godkjent og merket med EU og naturvernmyndigheter. Etikettene bevise at produktene er egnet for bruk i henhold til strenge medisinske og miljølover.

Foruten sin virksomhet som et rengjøringsfirma, understreker Ecorooms viktigheten av beskyttelse av miljøet og frivillig tjeneste.

Bruk av miljømerkede produkter og tjenester vil gi en merverdi til virksomheter, ved å signalisere miljøbevissthet og samfunnsansvar. Det hjelper også arbeidstakere til å verdsette betydningen av miljøvern.

Vi kontinuerlig tilbyr kurs til våre ansatte om adekvat bruk av rengjøringsmidler.

Bruk av miljømerkede produkter hjelper hoteller beskytte miljøet. Det er områder der vi bruker ikke vann eller kjemikalier, bare fine syntetiske materialer. Materialene samler støv og forurensning gjennom elektrisitet. Dette er en annen måte å beskytte miljøet.

Bruk av miljømerkede rengjøringsmidler sikrer en langsiktig beskyttelse til hotellet og dets gjester.