Våra rengöringsmedel

Det är mycket som händer bakom kulisserna i hotellvärlden.

Ecorooms följer kontinuerligt upp det senaste inom miljövårdsteknologi- och produktutveckling i världen.

Ecorooms arbetar uteslutande med rengöringsmedel som är kontrollerade av EU och miljöskyddsorganisationer samt är försedda med miljömärke. Märket visar att produkten uppfyller stränga miljö- och hygienkrav.

Vid sidan om sin dagliga verksamhet, lägger Ecorooms stor vikt vid att stödja miljövård och frivilligt miljöarbete.

Produkterna försedda med miljömärke utvecklas ständigt, ett tecken på miljömedvetenhet. Medarbetarna är engagerade i att minska användandet av kemikalier i sitt arbete.

Vi anordnar kontinuerlig fortbildning för våra medarbetare om produkternas rätta och ekonomiska användning.

Miljömärkta produkter och tjänster bidrar till att hotellen kan stärka sin positiva inverkan på miljön.

Det finns områden i hotellen där det inte används kemikalier alls. Städning utan rengöringmedel och vatten har blivit möjligt tack vare mikrofibermaterial, ett slags syntettråd av extremt fina sammantvinnade fibrer som drar åt sig damm och smuts genom statisk elektricitet. Därmed skonas och skyddas miljön.

Användning av miljömärkta rengöringsmedel erbjuder en långsiktig kvalitetsgaranti för hotellen och deras gäster.